.............................Strategie & Analyse


Wat is uw ondernemingsdoelstelling? Is dit het behalen van winst, vergroten van marktaandeel, maatschappelijke betrokken zijn of het verwerven van naamsbekendheid?

Wat de doelstelling ook mag zijn, deze wordt niet vanzelf behaald. Een strategisch plan vormt de basis van een totaal plan om uw doelstellingen te realiseren. Dit proces kan op papier mooi uitgewerkt worden, maar de praktijk leert dat het hele proces vaak complex kan zijn en lang kan duren.

Als ondernemer staat u niet alleen voor dit proces. 2BI-Finance kan u hierbij helpen en ondersteunen. Wij hebben praktijkervaring met het opstellen en implementeren van bedrijfsstrategieën in zowel het midden en klein bedrijf (MKB) als grotere ondernemingen.
Het kunnen inleven in de onderneming en definiëren van kritische succesfactoren is hierbij essentieel.

2BI-Finance ondersteunt u tijdens het proces met stappenplannen en een gestructureerde aanpak. Dit vergoot de kans op succes en schept helderheid en inzicht. Ons stappenplan bestaat uit:

1. Definiëren ondernemingsdoelstelling
Waar staat de onderneming voor, waar wil ze naartoe en waar is ze goed in?

2. Ontwikkelen van een strategie
Definiëren en analyseren van bedrijfsprocessen, hoe staan deze in relatie tot de ondernemingsdoelstelling en wat zijn hierbij de kritische succesfactoren (KPI’s)?

3. Implementeren strategie
Aanpassen bedrijfsprocessen naar de nieuwe strategie en opstellen van meetinstrumenten op de (KPI’s).

4. Monitoren bedrijfsactiviteiten
Een analyse van de KPI’s.

5. Terugkoppeling
Is de ondernemingsdoelstelling behaald, was de strategie succesvol of moet er worden bijgestuurd?


Samenvattend kunnen bovenstaande stappen weergegeven worden in een model. Dit model is zeer geschikt voor het MKB en kan uiteraard ook gebruikt worden in grotere organisaties.

 
Home
 
Wie zijn wij  
Administratie  
Excel    
Audit   
Strategie & Analyse
Belastingaangifte
Tarieven
 
Contact
Beweeg de muis over het plaatje

Strategisch stappenplan
2BI-Finance.nl © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use